Planificació Financera

 

  • Elaboració de previsions de tresorería (Cash Flow).
  • Gestió de tresorería i productes bancaris.
  • Negociació bancària.
  • Financiació a Curt termini.
  • Financiació a Llarg termini.
  • Anàlisi i reestructuració de la situació financiera de la empresa y recerca de financiació.
  • Instruments Financers de Cobertura de Tipus d'Interés.
  • Análisi de Rentabilitat de Projectes d'inversió.
  • Recerca d'estratègies d'inversió.
  • Elaboració de Software de Gestió de Negoci.