Consultoria Estratègica

 

  • Disseny i implantació de plans de negoci i màrqueting.
  • Desenvolupament de polítiques comercials.
  • Plans de desenvolupament comercial i vendes.
  • Disseny organitzatiu.
  • Internacionalització i posicionament en el mercat.