Assessoria Mercantil

 

  • Constitució de societats.
  • Modificacions societàries (ampliació-reducció de capital social, dissolució, liquidació, canvi domicili social, etc.).
  • Assessorament i assistència legal en juntes de socis i accionistes.
  • Legalització i manteniment de Llibres Societaris.
  • Documentació de préstecs.
  • Propietat Industrial (patents i marques).
  • Classificació empresarial.