Assessoria Legal i Jurídica

 

  • Dret mercantil i civil.
  • Protecció de dades.
  • Reestructuració de la forma jurídica de la seva societat.
  • Defensa de la Propietat Intel.lectual.
  • Anàlisi de solvència dels deutors.
  • Assessorament a l'administrador sobre les seves responsabilitats.
  • Estudi i redacció de contractes i documents vinculats al seu projecte.
  • Revisió dels acords concertats amb tercers.
  • Defensa jurídica davant l'impagament o l'incompliment contractual.