Assessoria Laboral

Àmbits: laboral i estrangeria.

  • EMPRESA:
    • Nòmines i contractes, Seguretat social, Retencions, expedients i auditoria laboral.
  • AUTÒNOMS:
    • Alta inicial, Tràmits a la seguretat social, Prestació per l'atur, IT.
  • ALTRES
    • Seguretat Social, Inspeccions de treball, Control d' absentisme, Tràmits de jubilació, Expedients d'invalidesa, Empleats de la llar, Calendari laboral, Assistència jurídica davant CEMAC.