Assessoria Fiscal

 

  • Elaboració i presentació dels impostos.
  • Assessorament en matèria fiscal en diferents règims (Devolució mensual d'IVA, mòduls, agències de viatges, etc.).
  • Estudi i previsió dels canvis normatius.
  • Planificació del tancament fiscal amb l'objecte de minorar la càrrega fiscal.
  • Atenció a requeriments i notificacions de l'Agència Tributària.